Espoon Taitoluisteluklubi Ry - Tietosuojaseloste

Yhteystiedot rekisteriasioissa
ETK:n toimisto
toimisto@etkespoo.com
045-644 8811

Yhdistys käsittelee jäsenistön henkilötietoja yhdistystoiminnan ylläpitämiseksi, tapahtumien järjestämiseksi ja yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon ylläpitämiseksi.
 Henkilötiedot kerätään ensisijaisesti jäseneltä itseltään.

 Yhdistys käsittelee vain niitä tietoja, jotka ovat tarpeellisia yhdistyksen määrittelemiä käyttötarkoituksia varten.

 Luistelukoululaisten henkilötietoja luovutetaan säännöllisesti Suomen Taitoluisteluliitolle, joka tarvitsee jäsentietoja lisenssejä varten.

 Vain niillä yhdistyksen edustajilla, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja vastuutehtäviensä tai asemansa hoitamiseksi, on pääsy henkilötietoihin.

Rekisterinpitäjä:
Espoon Taitoluisteluklubi ry, Urheilupuistontie 3, 3 krs., 02200 Espoo
p. 045-644 88 11 tai sähköposti: toimisto@etkespoo.com

Tietojen käsittelyn tarkoitus:
Lain tarkoittama yhdistyksen jäsenluettelo ja yhdistyksen tarkoitusperien toteuttaminen.

Rekisteröityjen ryhmä ja siihen liittyvät tiedot:
Yhdistyksen jäsenet (jäsenseurat ja -järjestöt).

Kerättävät tiedot ovat:

Laji
Joukkueen/ryhmän nimi, jossa henkilö luistelee
Ilmoittautumisen kausi
Jäsenen sukunimi ja etunimi
Jäsenen sukupuoli
Luistelijan syntymäaika
Sportti- ID
Jäsenen henkilötunnus
Luistelijan puhelinnumero
Sähköposti
Lisenssi/vakuutus
Lisenssin tai kilpailuluvan maksupäivä
Huoltajan nimi (1.)
Huoltajan sähköposti
Matkapuhelinnumero
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Allergiat tms huomioitavia asioita leirejä ja kisomatkoja varten
Luistelutausta
Huoltajan nimi (2.)
Huoltajan puhelinnumero (2.)
Huoltajan sähkpostiosoite (2.)
Vanhemman/huoltajan osoite (jos eri kuin luistelijan)
Erityiset asiat (ks. lomakkeen selitys)
Valokuvauslupa
Markkinointilupa
Toimintaperiaatteiden ja toimintaohjeistuksen hyväksyminen
Tiedot saadaan yhdistyksen jäseniltä.

Tietojen luovuttaminen:
Tietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuollelle (kuten tilitoimistollemme, rahastonhoitajalle tai joukkueenjohtajalle tai Suomen Taitoluisteluliitolle). Kolmannelle osapuolelle luovutetaan ainoastaan tarpeellinen tietoa asioiden hoitamiseksi.

Tiedonsaanti:
Rekisterissä olevat tiedot voi tarkastaa, päivittää ja rajoittaa niiden käyttöä, olemalla yhteydessä ETK:n toimistoon.

Tietojen poistaminen:
Jokaisella rekisterissä olevalla taholla on oikeus tulla unohdetuksi. Tällöin asiasta tulee ilmoittaa ETK:n toimistoon.

Suojaus:
Rekisteriä päivitetään yhdistyksen toimistossa, tehtävään valtuutettujen toimistotyöntekijöiden toimesta. Tiedot kerätään ja säilytetään ETK:n jäsenrekisterissä, jota ylläpidetään asianmukaisesti luotettavan palveluntarjoajan toimesta.


Päivitetty - 6.5.2020 12:29